Wie ben ik

Ik ben Carolien Roesink. Ik ben moeder van  2 prachtige kinderen, NLP coach en kindertolk.

 

Ooit was ik zelf ook een klein meisje. En dat meisje was van heel jongs af aan al geïnteresseerd in wat er zich binnen in mensen afspeelde. Ik merkte al snel dat wat de volwassenen zeiden of deden lang niet altijd in overeenstemming was met wat ze  werkelijk voelden of dachten. Ik wilde weten wat er zich van binnen in iemand werkelijk afspeelde. Waarom doen mensen wat ze doen en wat drijft hen?

 

Omdat ik goed kon aanvoelen wat een ander wilde, kon ik daar heel goed op inspelen. Wat ik zelf wilde, wist ik echter niet altijd meer. Om te onderzoeken wat mij drijft en wat mijn kern is, heb ik verschillende opleidingen gedaan, vele cursussen gevolgd en heel veel boeken gelezen.  

Het moederschap was (en is) voor mij een prachtige leerschool om mezelf beter te leren kennen. Mijn kinderen spiegel(d)en mij van alles. Dat vond ik zo fascinerend dat ik de opleiding tot kindertolk ben gaan volgen. Daar kwam ik voor mij bij de kern. Dit was wat ik wilde, komen tot wat er wezenlijk speelt bij ouder en kind.

 

Nu heb ik er veel plezier in om ouders te helpen waarvan het kind om de een of andere reden niet lekker in zijn vel zit.

 

Door licht te werpen op het probleem waar jij en je kind tegen aan lopen, help ik zowel jou als je kind verder. 

 

  

Mijn gevoeligheid heb ik in het verleden vaak als een last ervaren. Nu zie ik het als een kracht die ik kan inzetten in mijn werk als kindertolk.

Moeilijke dingen die je meemaakt als mens en die soms krassen achterlaten, kun je zien als beschadigingen maar ook als dat wat je uniek en mooi maakt en als goud voor je ontwikkeling als persoon.

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen?